Instytucja szkoleniowa jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00330/2022.