Zaznacz stronę

MK- Marta Kolankowska-Trzcińska

KOSMETOLOGIA HOLISTYCZNA

MK

O mnie

Marta Kolankowska-Trzcińska – Kosmetologia Holistyczna

PSYCHOKOSMETOLOGIA
„Kosmetologia to dziedzina związana z poprawą kondycji człowieka, przynosząca korzyści fizyczne, psychiczne i społeczne. Dziedzina ta dotyczy zarówno zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnej, zaawansowanej aparatury kosmetologicznej, jak również podąża nurtem opierającym się na terapiach refleksologicznych, zastosowaniu elementów ayurvedy, jogi, peloterapii, balneoterapii , masażu oraz naturalnych kosmetyków. Coraz częściej w gabinetach kosmetologicznych stosuje się terapie mające na celu nie tylko poprawę atrakcyjności fizycznej człowieka, ale także jego odnowę biologiczną oraz redukcje stresu. Kiełkuje nawet nowa gałąź kosmetologii – psychokosmetologia, której dewizą może być zdrowy duch w pięknym ciele.
Stres przyczynia się do powstawania stanów patologicznych w organizmie zarówno w sferze psychicznej jak i fizjologicznej. Stres jest wszechobecny w codziennej działalności człowieka. Dotyczy on życia rodzinnego, pracy, zdrowia jak również ma wpływ na wygląd człowieka oraz starzenie się organizmu.
Istnieje wiele czynników redukujących stres np. relaksacja, uprawianie sportów, słuchanie muzyki, a także medytacja.
Organizm człowieka stanowi jedną całość, wszelkie procesy zachodzące w nim są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Do prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędne jest utrzymanie homeostazy wewnątrzustrojowej na optymalnym poziomie, czyli regulacja przebiegu procesów fizjologicznych w granicach korzystnych dla organizmu. W.B. Cannon w książce „The wisdom of the body” w 1932 r. sformułował pierwszą definicję homeostazy:
„(…) skoordynowane procesy fizjologiczne, które zachowują większość stanów stacjonarnych w organizmie, są tak złożone i tak charakterystyczne dla żywych istot -angażują, jak mogą, mózg i nerwy, serce, płuca, nerki i śledzionę, wszystkie pracując wspólnie – że ja zaproponowałem specjalne oznaczenie dla tych stanów, homeostazę. Słowo to nie oznacza czegoś ustalonego i nieruchliwego, stagnacji. Oznacza to stan – stan, który może się różnić, ale który jest względnie stały” .W regulacji homeostazy odgrywają również rolę czynniki psychiczne, psychika ma wpływ na cały organizm i odwrotnie, stany fizjologiczne (np. prawidłowa praca narządów, zdrowy wygląd) i patologiczne (np. choroby serca, żołądka i jelit, nowotwory, zaburzenia hormonalne i metaboliczne) wpływają na psychikę. Problematyką wzajemnych powiązań pomiędzy procesami psychicznymi i fizjologicznymi zajmuje się medycyna psychosomatyczna. Dyscyplina ta bada wzajemne relacje między psyche i soma w warunkach zdrowia, choroby i stresu, które tak samo jak regulacja procesów fizjologicznych, służą utrzymaniu homeostazy wewnątrzustrojowej.
Oddziaływania między psychiką a narządami dotyczą także skóry. Wcześniejsza koncepcja osi mózg-skóra (ang. brain-skin axis) przyczyniła się do powstania nowej dyscypliny, psychodermatologii, która łączy dermatologię z psychologią i psychiatrią oraz nawiązuje do ostatnich osiągnięć neuroendokrynologii i neuroendokrynologii skóry. Psychodermatologia wskazuje, że w wielu chorobach skóry ujawniają się zaburzenia w sferze psychiki i odwrotnie, zaburzeniom psychicznym niekiedy towarzyszą zmiany skórne.”
Źródło : Cytat z pracy dyplomowej „Wpływ medytacji buddyjskiej na organizm człowieka – możliwości wykorzystania medytacji w kosmetologii” Marta Kolankowska-Trzcińska
Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogdana Sadowskiego
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz informacje umieszczone na niniejszej stronie podlegają prawom autorskim. Wszelkie reprodukowanie, kopiowanie, dystrybucja, odtwarzanie w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywanie zawartości w wystąpieniach publicznych bez zgody autorów.