Przyczyny stzrenia sie organizmu

Starzenie się zostało zdefiniowane jako całkowita suma zmian fizjologicznych, które stopniowo prowadzą do śmierci. Starość jest również zdefiniowana jako nieunikniona i nieodwracalna utrata żywotności komórek, przez co ludzie są bardziej podatni na choroby, stopniowy spadek funkcji fizjologicznych wraz ze zmniejszeniem możliwości rozmnażania i w konsekwencji śmierć. Niewątpliwie starzenie się człowieka wiąże się z licznymi zmianami fizjologicznymi i komórkowymi, które ograniczają prawidłowe (normalne) funkcjonowanie i czynią ludzi bardziej podatnymi na śmierć. Na starzenie się organizmu składają się dwa elementy: chronologiczne starzenie się związane z żywotnością komórek oraz starzenie fizjologiczne/biologiczne (odnosi się do rozwoju organizmu i zmian opartych na pewnych parametrach komórkowych
lub molekularnych). Jest ono związane z codziennym funkcjonowaniem, tzw. stylem/higieną życia. Starzenie biologiczne jest zatem zbiorem procesów, które powodują spadek funkcji, pogorszenie stanu zdrowia, a ostatecznie śmierć. W przeciwieństwie do chronologicznego starzenia się, starzenie biologiczne można odwrócić lub opóźnić.

Kosmetologia i jej rola w społeczeństwie

Kosmetologia jest nauką o zdrowiu. Zajmuje się poprawą kondycji człowieka, przynosi korzyści fizyczne, psychiczne, zdrowotne i społeczne. Jest zatem bardzo wymagającą dziedziną, w której terapeuci powinni wykazywać empatię, zrozumienie, wdrażać uważność i zauważać potrzeby swoich pacjentów/klientów. To dziedzina wymagająca ciągłego rozwoju zawodowego, zdobywania nowych umiejętności w budowaniu warsztatu zawodowego, jak również systematycznego doskonalenia.

Kosmetolodzy pełnią bardzo ważną funkcję w społeczeństwie gdyż poprzez swoją działalność maja wpływ na jakość życia innych ludzi a tym samym na ich zdrowie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swojej konstytucji definiuje zdrowie jako stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, prowadzenie produktywnego życia społecznego i ekonomicznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa. Zatem organizm człowieka wymaga holistycznego (całościowego) podejścia we wszelkich aspektach życia.

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stonie www.kosmetologiaholistyczna.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.