HOLISTYCZNY MODEL ZDROWIA

Holistyczny - bardzo często spotykane słowo w ostatnim czasie. Holistyczne podejście możemy zaobserwować nie tylko w medycynie i kosmetologii, ale także na płaszczyźnie wielu różnych segmentów naszego życia, chociażby w zarządzaniu, pedagogice czy architekturze. Jako...